top of page

הצהרת בריאות

נא מלאו את הצהרת הבריאות המצורפת טרם ההגעה אל מרחב המים של דלילה, על מנת שתוכלו ליהנות ממגוון הטיפולים והמתקנים במקום.

- אני כשיר/ה פיזית לקבלת הטיפולים.

- אינני סובל/ת מבעיות רפואיות כלשהן ו/או מחלות ולא עברתי ניתוחים שעלולים לסכן אותי.

- במידה ויחול שינוי כלשהו במצבי הבריאותי, ידוע לי כי באחריותי להודיעכם על כך.

- האחריות להחליט באם מצבי הגופני מתאים להשתתפות בטיפול חלה עלי בלבד.

- חשוב: במידה ואת/ה סובל/ת או סבלת בעבר מבעיה בעמוד השדרה, פרקים, שברים או נקעים, אפילפסיה, כאבי אזניים, או כל בעיה אחרת שלא פורטה, כמו כן במידה והנך בהריון, יש לציין את הדברים בפירוט להלן:

תודה על ההרשמה

לקראת הטיפול
הנכם מתבקשים להישטף לפני הטיפול ולהסיר קרמים, איפור או כל תכשיר מהגוף והשיער בכדי לשמור על איכות המים. נא להוריד תכשיטים, לכבות טלפונים ולהקפיד על שתיית מים מרובה.
bottom of page